TERVETULOA TUTKIMUS MINÄ JULKAISUT PROJEKTIT MEDIA LINKIT OTA YHTEYTTÄ ILMAINEN E-KIRJA TUIJA HUUKI SUKUPUOLI & VALTA NUORTEN YSTÄVÄKULTTUUREISSÄ

Vallan Visaiset Kaverisuhteet on ilmainen, 36-sivuinen kirjanen joka pyrkii tiedottamaan lasten sekä nuorten parissa toimiville aikuisille–muun muuassa vanhemmille, opettajille, sekä koulujen päätöstentekijöille–vähemmän tunnetuistä epätasa-arvoa ja pahoinvointia tuottavista vakivallan muodoista lasten kaverikulttuureissä. Kirjanen on Tuija Huukin kirjoittama, Hanna Louhimon ja Nea Lehton tuottama, ja Aiju Salmisen kuvittama. Se tarjoaa käytännön apua ei-vakivaltaisen kouluympäristön luomiseen.


Kirjanen tuo yhteen viimeaikaisten tutkimusten keskeisiä tuloksia alakouluikäisten lasten kaverikulttuurien valtasuhteista. Se on tehty osana Suomen Akatemian rahoittamaa kolmevuotista tutkimusta, joka selvittää, miten 6-8-vuotiaiden lasten vuorovaikutusprosessit rakentuvat esikoulussa ja alkuopetuksessa. Tarkastelussa on erityisesti sukupuolistuneen vuorovaikutuksen kirjo vallan epätasapainosta ja konflikteista eettisesti kestävään suhteisuuteen. Tutkimuksessa hyödynnetään osallistuvaa etnografista metodologiaa sekä multimodaalisia aineistonhankintamenetelmiä.


Kirjasen sisällöt:


- LUKIJALLE / 4 -5
- MIKSI TIETO LASTEN KAVERSUHTEIDEN HAASTEISTA ON TÄRKEÄÄ? / 6-7
- SUOSIOJÄRJESTELMÄT JA SUKUPUOLI KAVERIKULTTUURIEN KOMPASTUSKIVINÄ/ 8-19
- SEKSUAALISUUS LASTEN KAVERIKULTTUUREISSA / 20 - 27
- LASTEN YHDENVERTAISTEN SUHTEIDEN TUKEMINEN / 28-33
- AIHEESEEN LIITTYVÄÄ KIRJALLISUUTTA / 34


Toivo on, että kirjanen löytää tietä mahdollisimman monille; sen saa vapaasti lataa ja jakaa. Tällä hetkellä kirjanen löytyy ainoastaan suomeksi, mutta englannin kielisiä versio saattaa ilmestyä tulevaisuudessa.


Fyysisiä kopioita kirjasesta ovat myös saatavilla.

Ota yhteyttä Tuija Huukille osoitteelle tuija.huuki [at] oulu.fi jos syntyy kysymyksiä kirjasen liittyen, tai kirjoita postiosoitteelle Tuija Huuki /Sukupuolentutkmus/ PL 2000 / 90014 Oulun yliopisto.

Tuija Huuki    tuija.huuki (at) oulu.fi   Nais- ja sukupuolentutkimus, PL 2000, 90014 Oulun yliopisto

Design by Matti McCambridge

Picture by Aiju Salminen

Powerfully knotty peer relations

Klikkaa lataamaan
e-kirja suomeksi

ILMAINEN E-KIRJA
KOULUTTAIJILLE

Powered by elfcloud.fi