Upcoming texts:


I am currently working on the following texts.


‘Boy-power assemblages: Surfacing history and place in the more-than human force relations of young boys' heterosexual play.’ (Paper with Emma Renold)


Huuki, T., Kivijärvi, A. and Lunabba, H. (Eds.) (In progress) Paljon puhetta pojista. [Talking about Boys] The first Finnish academic, peer-reviewed anthology on boys and young masculinities, bringing together new theorisations and research on Finnish boyhood studies.

Pojat ja väkivalta kolmen teoreettisen kehyksen valossa tarkasteltuna.  In Huuki, T., Jokijärvi, A., and Lunabba, H. (Eds.) Paljon puhetta pojista”. Poika- ja miestutkimuksen ajankohtaisia teemoja varhaislapsuudesta nuoreen aikuisuuteen. (Chapter)


“They don’t accept anything I sketch”: Mapping intra-active flows of power for understanding pupil-teacher interaction. (Paper with Vappu Sunnari)


Select publications


Refereed journal articles:

Huuki, T. (In press) Vallan materiaaliset, historialliset ja affektiiviset kietoutumat esikoululaisten heteroseksualisoituneessa leikissä.

Huuki, T. and Juutilainen, S.A. (In review). Mapping historical material and affective, entanglements in Sámi woman’s discriminatory experiences in and beyond Finnish boarding school.


Ferdinando, H., Ye, L., Han, T., Zhanga, Z., Sun, G., Huuki, T., Laukka, S., Seppänen, T., and Alasaarela, E. (In review). Violence Detection-Based ECG Signal Analysis: A Preliminary Study.


Huuki, T.,  and Renold, E. 2015. Crush: mapping historical, material and affective force relations in young children’s hetero-sexual playground play. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, [Special Issue: Fabulous monsters: alternative discourses of childhood in education]. http://dx.doi.org/10.1080/01596306.2015.1075730


Huuki, T., and Sunnari, V. 2015. Standing by…standing off — troublesome compassion in the relationships of school boys. Gender and Education 27(5), 555-574. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540253.2015.1069798


Holford, N, Renold, E & Huuki, T (2013): What (else) can a kiss do?: Theorizing the power plays in young children’s sexual cultures. Sexualities 16(5/6) 710-729.

http://sex.sagepub.com/content/16/5-6/710.full.pdf+html


Manninen S, Huuki T & Sunnari V (2011) ’Earn Yo’ Respect!’ Respect in the Status Struggle of Finnish School Boys. Men and Masculinities 14(3): 335–357. http://jmm.sagepub.com/content/14/3/335.abstract


Huuki T (2011) Koulupoikien statustyö kiusaamisen, väkivallan ja välittämisen rajapinnoilla. [The status work of school boys in the light of violence and caring.] Lectio precursoria. Naistutkimus–Kvinnoforskning 2/2011: 65–68


Huuki T, Manninen S & Sunnari V ( 2010) Humour as a resource and strategy for boys to gain status in the informal field of school. Gender and Education 22(4): 369–383.

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09540250903352317


Huuki T (2010) Välittämisen vaikeus maskuliinisuuden rakentumisessa. [Caring trouble in the construction of masculinities] Nuorisotutkimus 28(1): 3–19.


Book sections, chapters in research books


Sunnari V, Huuki T & Tallavaara A (2005) Tyttönä pohjoissuomalaisessa globalisoituvassa koulussa. In: Mietola, R., Lahelma, E., Lappalainen, S. & Palmu, T. (eds) Kohtaamisia kasvatuksen  ja   koulutuksen kentillä. Erontekoja ja yhdessä tekemistä. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 22, 37 – 52


Huuki, T (2003) Poikien suosiontavoittelu ja väkivalta koulun sosiaalisen kentällä.[Boys’ status struggle and violence in the social field of school]  In: Sunnari  V, Kangasvuo J & Heikkinen M (Eds) Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna –Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa. Oulun Yliopistopaino, Oulu: 35-52.


Huuki, T (2002) 'Popularity, Real Lads and Violence on the Social Field of School’. In: Sunnari V, Kangasvuo J & Heikkinen M (Eds) Gendered and Sexualised Violence in Educational Environments. Oulu University Press, Oulu: 60-80.


Heikkinen M & Huuki T (2005) Hoiva, huolenpito ja elollisesta huolehtiminen koulun sukupuolistavina piiloisina sisältöinä. [Caring as hidden gendered content in primary school curriculum] In: Teräs, L (ed) Koulutus, sukupuolisosialisaatio ja teknologia - näkökulmia segregaatioon. Kajaani, Kainuun sanomain kirjapaino, 17–30


Huuki T (2004) Palkkamurhaaja, bisnesmies ja perheenisä – maskuliinisuuden representaatiot koulupoikien piirustuksissa ja kertomuksissa. [Hit man, He Man and Family Man – representations of masculinity in the drawings and stories of school boys] IN: Kailo K, Sunnari V & Vuori H (eds.) Tasa-arvon haasteita globaalin ja lokaalin rajapinnoilla. Oulu, Oulun yliopistopaino, 75-92.


Scientific books


Huuki T (2010) Koulupoikien statuskamppailu väkivallan ja välittämisen valokiilassa. [The status work of school boys in the light of violence and caring.] Doctoral Thesis. Acta Universitatis Ouluensis E 113. Juvenes Print, Tampere. http://herkules.oulu.fi/isbn9789514263613/isbn9789514263613.pdf


Pihkala S, Heikkinen M, Huuki T, Manninen S & Sunnari V (2008) From violence to caring. Gendered and sexualised violence as the challenge on the life-span. Abstracts. www-address: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514289613/


Sunnari V, Pihkala S, Heikkinen M, Huuki T & Manninen S (eds.) (2008) From Violence to Caring. Gendered and Sexualized Violence as the Challenge on the Life-span. Conference Proceedings. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan elektronisia julkaisuja 8. Oulu: University of Oulu. ISBN 978-951-42-9008-4 (PDF) URL: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514290084/


Publications intended for professional communities


Huuki, T & Heikkinen M (2012) Hyvin, huonosti ja hyvin huonosti pärjäävät koulupojat. A column in the newspaper Kaleva (Alakerta) 8.9.2012


Huuki T & Manninen S (2008) Välittämisellä on väliä! A column in the newspaper Kaleva (Alakerta) 28.9.2008.


Manninen S, Huuki T & Sunnari V (2007) Moni nuori jää yksin ihmiseksi kasvun kanssa. A column in the newspaper Helsingin Sanomat November 9, 2007.


Sunnari V & Huuki T (2002) Väkivalta verhoutuu itsestäänselvyyksiin. A column in the newspaper Kaleva (Alakerta) 21.11.2002.


Huuki, T, Manninen, S, Sunnari, V, Pihkala, S & Parkkila, H. 2012. Allies e-Guide. Teachers’ and Parents’ Alliance for Early Violence Prevention in Pre School. http://www.oulu.fi/naistutkimus/projektit/allies/ALLiES_eGUIDE_FI.htm


 

Huuki, T.,  and Renold, E. 2015. In special issue of Discourse

Holford, N, Renold, E & Huuki, T 2013 in special issue of Sexuaities

Click to download
the booklet in Finnish.

FREE BOOKLET
FOR EDUCATORS

Tuija Huuki: Julkaisut

Tuija Huuki    tuija.huuki (at) oulu.fi   Faculty of Education/Gender studies, P.O Box 2000 FI-90014,

Design by Matti McCambridge

Powered by elfcloud.fi

 University of Oulu, Finland

TUIJA HUUKI WELCOME RESEARCH ME OUTPUT PROJECTS MEDIA LINKS CONTACT FREE E–BOOKLET FOR EDUCATORS GENDER & POWER IN YOUNG PEER CULTURES